Neuigkeiten

Das Tauchen im Steinbruch ist verboten. Sobald Tauchen möglich ist informieren wir Sie unter:

Nurkowanie w kamieniołomie jest zabronione. Po nurkowania możliwe należy wziąć pod uwagę niżej:

Potápění v lomu je zakázáno. Jakmile potápění možné informovat se níže prosím:

www.tauchschule-szagunn.de

Tauchtermine 2018:

              Harmonogram nurkowania
              Plán potápění

24.11.2018
25.11.2018
01.12.2018
02.12.2018
15.12.2018
16.12.2018