Neuigkeiten

Ab 01.10.2016 bleibt die Tauchbasis Wetro geschlossen.

Od 01.10.2016 nurkowanie Wetro pozostaje zamknięty.

Od 01.10.2016 ponor Wetro zůstane zavřený.

Das Tauchen im Steinbruch ist verboten. Sobald Tauchen möglich ist informieren wir Sie unter:

Nurkowanie w kamieniołomie jest zabronione. Po nurkowania możliwe należy wziąć pod uwagę niżej:

Potápění v lomu je zakázáno. Jakmile potápění možné informovat se níže prosím:

www.tauchschule-szagunn.de

Tauchtermine 2018:

              Harmonogram nurkowania
              Plán potápění

08.09.2018
09.09.2018
15.09.2018
16.09.2018
22.09.2018
23.09.2018
06.10.2018
07.10.2018
13.10.2018
14.10.2018
20.10.2018
21.10.2018
27.10.2018
28.10.2018
10.11.2018
11.11.2018
24.11.2018
25.11.2018
01.12.2018
02.12.2018
15.12.2018
16.12.2018